Books
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
 Jos de Mul. De tragedie van de eindigheid. Diltheys hermeneutiek van het leven. Kampen: Kok Agora, 1993, 512 p.

Winnaar van de Dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum 1993 - Vertaald in het Engels (Yale University Press) en Chinees (Shanghai Joint Publishing).

De Duitse filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) is een van de grondleggers van de moderne hermeneutiek. Het behoort tot de tragiek van zijn leven dat hij zijn groots opgezette levenswerk, de Kritiek van de historische rede, niet heeft weten te voltooien. Pas in de laatste decennia is het door de publicatie van Diltheys nagelaten teksten mogelijk geworden ons een goed beeld te vormen van de hermeneutiek van het leven, die hem voor ogen zweefde. Dit boek biedt een reconstructie en diepgravende analyse van Diltheys hermeneutiek tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de filosofie van de afgelopen twee eeuwen. Behalve Dilthey komt een groot aantal denkers die hem hebben beïnvloed of door hem zijn beïnvloed, zoals Kant, Hegel, Schleiermacher, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Gadamer en Derrida, uitvoerig aan de orde. De vraag waardoor Dilthey zich zag geplaatst, is hoe de hedendaagse, post-religieuze mens kan leven met de ambivalentie, toevalligheid en eindigheid, die zijn bestaan op fundamentele wijze doortrekken. Volgens Dilthey is hij daartoe aangewezen op het hermeneutische verstaan, dat hem in staat stelt narratieve samenhang aan te brengen in zijn leven. Dit boek maakt duidelijk dat het veelzijdige en originele werk van Dilthey een verhelderend licht werpt op veel problemen die thans in het brandpunt van de wijsgerige belangstelling staan. De auteur van dit boek geeft niet alleen een boeiende analyse van Diltheys hermeneutiek van het leven en van haar plaats in de moderne wijsbegeerte, maar hij levert - verder denkend op de door Dilthey gebaande wegen - ook een systematische bijdrage aan de actuele filosofische discussie.


Jos de Mul (1956) studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als universitair docent wijsgerige antropologie verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Hij is tevens medeoprichter en bestuurslid van het Rotterdamse Centrum voor Filosofie en Kunst.


Over het vorige boek van De Mul, Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (1990), oordeelden de critici:

'Verrassend resultaat', 'boeiende essays' (Arnold Heumakers in de Volkskrant)

'Laat meteen gezegd zijn dat het boek zeer verhelderende inzichten biedt op het verschijnsel post-modernisme en dat ik nooit de filosofie van Nietzsche en Heidegger compacter en duidelijker zag samengevat dan in dit boek' (Peter van der Krieke in Student)

'Het boek van De Mul biedt een interessante toegang tot de hedendaagse esthetica. Het vertoont een goed evenwicht tussen aandacht voor filosofische theorieën enerzijds en interpretaties van concrete kunstwerken anderzijds' (G.A.M. Widdershoven in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte)

'Erudiet en diepzinnig' (Ruud Kaulingfreks in Lier en Boog)

'Hoewel de auteur vaak verwijst naar de problemen die in het debat rond het postmodernisme aan de orde zijn, munt deze studie vooral uit door duidelijk commentaar op de vele esthetische theorieën die de afgelopen tweehonderd jaar het licht hebben gezien' (Dirk de Schutter in Archis. Architectuur - Stedebouw - Beeldende kunst)


ISBN 90-391-0540-5

KOK AGORA, KAMPEN ISBN 90 391 0540 5

Nieuws

Deze website wordt momenteel vernieuwd

Onlangs verschenen

Boeken van Jos de Mul

Doorzoek deze website

Contactinformatie