•  Floortje Scheepers,  Jos de Mul,  Frits Boer and  Witte Hoogendijk. Psychosis as an evolutionary adaptive mechanism to changing environments. Frontiers of Psychiatry, Volume  9,  June 2018.

  Background: From an evolutionary perspective it is remarkable that psychotic disorders, mostly occurring during fertile age and decreasing fecundity, maintain in the human population.

  Aim: To argue the hypothesis that psychotic symptoms may not be viewed as an illness but as an adaptation phenomenon, which can become out of control due to different underlying brain vulnerabilities and external stressors, leading to social exclusion.

  Methods: A literature study and analysis.

  Results: Until now, biomedical research has not unravelld the definitive etiology of psychotic disorders. Findings are inconsistent and show non-specific brain anomalies and genetic variation with small effect sizes. However, compelling evidence was found for a relation between psychosis and stressful environmental factors, particularly those influencing social interaction. Psychotic symptoms may be explained as a natural defense mechanism or protective response to stressful environments. This is in line with the fact that psychotic symptoms most often develop during adolescence. In this phase of life, leaving the familiar, and safe home environment and building new social networks is one of the main tasks. This could cause symptoms of “hyperconsciousness” and calls on the capacity for social adaptation.

  Conclusions: Psychotic symptoms may be considered as an evolutionary maintained phenomenon.Research investigating psychotic disorders may benefit from a focus on underlying general brain vulnerabilities or prevention of social exclusion, instead of psychotic symptoms.

  Keywords: psychosis, evolution, adaptation, social exclusion, defense mechanism

 • Jos de Mul. Encyclopedias, hive minds and global brains.A cognitive evolutionary account of Wikipedia. In: Alberto Romele and Enrico Terrone (eds.) Towards a Philosophy of Digital Media. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2018, 103-119.

  This book uses the conceptual tools of philosophy to shed light on digital media and on the way in which they bear upon our existence. At the turn of the century, the rise of digital media significantly changed our world. The digitizing of traditional media has extraordinarily increased the circulation of texts, sound, and images. Digital media have also widened our horizons and altered our relationship with others and with ourselves.

  Information production and communication are still undoubtedly significant aspects of digital media and life. Recently, however, recording, registration and keeping track have taken the upper hand in both online practices and the imaginaries related to them. The essays in this book therefore focus primarily on the idea that digital media involve a significant overlapping between communication and recording. 

 • Jos de Mul. Encyclopedias, hive minds and global brains A cognitive evolutionary account of Wikipedia. 立命館言語文化研究29巻3号. Ritsumeikan Studies in Language and Culture. Volume 29, no.3 (2018), 143-153.

  Abstract

  Wikipedia, the crowd-sourced, hypermedial encyclopedia, available in more  than  290 languages and  consisting  of  no  less  than  40 million  lemmas,  is  often  hailed  as  a  successful  example  of  the ʻwisdom of  the  crowdsʼ.  However,  critics not only  point  at  the  lack  of  accuracy  and  reliability, uneven coverage of topics, and the poor quality of writing, but also at the under-representation of women and non-white ethnicities. Moreover, some critics regard Wikipedia as an example of the development of  a  hive  mind,  as  we  find  it  in  social insects, whose  ʻmindʼ rather than being a property of individuals is a ʻsocial phenomenonʼ, as it has to be located in the colony rather than in the individual bees. In this article an attempt is made to throw some light on this controversy by analyzing Wikipedia  from  the  perspective  of  the  cognitive  evolution  of  mankind.  Connecting  to Origins  of  the  Modern  Mind(1991) of neuropsychologist Merlin Donald, in which three stages in the cognitive evolution -  characterized by a  mimetic, an linguistic, and an external symbolic cognition  respectively  -  are  distinguished,  it  is  argued  that  the  development  of  the  internet,  and crowd-sourced  projects  like  Wikipedia  in  particular,  can be understood as a fourth, computer- mediated form of cognition. If we survey the cognitive evolution of hominids and the role played in this evolution by cultural and technical artefacts like writing, printing press, computers, and internet, we witness a process of increasing integration of individual minds. With outsourcing and virtualization  of  the  products  and  processes  of  thinking  to  external  memories,  and  the  fast development of implanted computer interfaces, we appear to be at the edge of the materialization of the  hive  mind  in a  ʻglobal brainʼ.  The article ends  with  some  speculative  predictions about the future of human cognition.

  Keywords: encyclopedias, Wikipedia, wisdom of the crowds, cognitive evolution, hive mind, global brain

 • Jos de Mul.  Filosoof Jos de Mul neemt ons mee in de wereld van de filosofie. Interview door Geert Maarse. Studio Erasmus, 6 juni 2023. Youtube.

  Bekend als een van de succesvolste filosofen die uit Rotterdam is voortgekomen, won grote prijzen en was zowel bij internationale instituten als bij Erasmus Universiteit Rotterdam werkzaam. Helaas neemt Jos de Mul nu afscheid van onze universiteit.

 • Jos de Mul. De plaats van de mens in het Symbioceen. Afscheidslezing ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus School of Philosophy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, 31 mei 2023. De integrale tekst van de lezing, inclusief voetnoten en bibliografie, is hierte lezen.  Een verkorte versie verscheen op 7 juli 2023 onder de titel De storm die over de aarde woedt in De Groene Amsterdammer. De volgende link geeft ten slotte informatie over de afscheidsconferentiedie ter gelegenheid van het emeritaat werd georganiseerd.

  Klik op de afbeelding om de videoregistratie + PowerPoint te bekijken. n.b. de lezing begint 18 minuten na de start van de opname.

 • Jos de Mul. The Matrix: Actueler dan ooit! Studium Generale lezing Universiteit Twente. Gebouw: Vrijhof, 19:30 - 21:00 uur. Te zien en te beluisteren op YouTube

  ‘Welcome in the desert of the real.’ Met deze onheilspellende woorden van filosoof Baudrillard wordt hoofdpersoon Neo welkom geheten in de ‘echte wereld’. The Matrix-trilogie is een ode aan de fundamentele filosofische vraag: wat is waar? Prof. dr. Jos de Mul, hoogleraar wijsbegeerte (Erasmus Universiteit), laat zien hoeveel filosofie er achter The Matrix schuilgaat: van Plato en Descartes tot aan Nietzsche. De trilogie blijkt actueler dan ooit. Leven wij tegenwoordig – gekluisterd aan onze beeldschermen en gebombardeerd door fake news – niet deels in een virtuele wereld? Waar in The Matrix machines energie uit mensen zogen, daar onttrekken nu Google en Facebook informatie aan ons. In zijn lezing zal De Mul ook uitvoerig ingaan op het zowel bejubelde als verguisde vierde deel van The Matrix Saga, dat eerder dit jaar in première ging.

   

   

 •  'Nieuw levensbegrip markeert einde neoliberaal tijdperk.' Ad Verbrugge in gesprek met Jos de Mul in De Nieuwe Wereld. 2 September 2021. Te zien en te beluisteren op YouTube.

  Ad Verbrugge in gesprek met Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over het boek van Denis Noble: ‘De Muziek van het Leven.’ “Nature en nurture zijn niet wezenlijk onderscheiden. Ze beïnvloeden elkaar.” Sinds de tijden van Descartes wordt de wetenschap beheerst door de overtuiging dat de werkelijkheid in tweeën is gesplitst. Er is het materiële aspect, dat functioneert als een mechanisme, en het spirituele aspect, dat zich aan dit mechaniek onttrekt. Onze tijd erfde van Descartes slechts het eerste, materiele perspectief. Nog altijd houden de meeste natuurwetenschappers er een reductionistisch, deterministisch en mechanistisch beeld van de natuurlijke werkelijkheid op na. Ten onrechte, zegt wijsgerig antropoloog Jos de Mul, want het verschil tussen lichaam en geest is lang niet zo groot als men misschien wel denkt. In het werk van bioloog Denis Noble wordt een beeld van het leven geschetst dat ver af ligt van de reductionistische mainstream, vertegenwoordigd door neo-Darwinisten als Richard Dawkins: “Het leven is een samenspel.” Een ode aan het ritme van de natuur, met Jos de Mul.

   

Page 1 of 2

News

This website is currently under (re)construction

Coming lectures

Grid List

2023-11-10 (Bari) Videogames, non-linearity and post-history

Read more

Books by Jos de Mul

In preparation

Search this website

Contact information