Print this page
Thursday, 12 January 2012 16:40

Heb het lot lief! Nietzsche predikt in 'Morgenrood' een radicaal nieuwe moraal